Hanya tiga (3) langkah yang mudah, anda boleh membuat pembayaran untuk tempahan kamu…

Langkah 1 - Membuat Pembayaran

Anda boleh memilih untuk membuat pembayaran melalui Bank-In / Giro / atau Bank Transfer. Semua pembayaran hendaklah dibuat diatas nama MRP Travel and Tours Sdn Bhd, butir bank adalah seperti dibawah:

Langkah 2 - Emel Butir Pambayaran

Selepas pembayaran di buat, sila emel butir pembayaran anda dengan mengisikan borang dibawah:

    Langkah 3 - Tempahan Disahkan

    Kita akan mengsahkan tempahan kamu selepas pembayaran kamu diterima dan disahkan dalam akaun bank. “Booking Confirmation” akan dihantar ke emel kamu.

    Terima kasih kerana mebuat tempahan kenderaan sewa dengan MRP Travel and Tours.